Om dette arrangement

Tid
19:00 - 20:30
Pris
Gratis
Section

Har du oprettet fuldmagt ?

Kom til en temaaften om fuldmagter ved Advokat Bjørn Høgh

 

Hvis man på grund af sygdom m.m. ikke længere kan handle, er det nødvendigt med en fuldmagt.

Ægtefæller kan ikke handle på hinandens vegne (for eksempel ved salg af fast ejendom ejet i sameje), hvis en af dem bliver ude af stand til at varetage sine interesser.

Dette gælder også alle andre – for eksempel kan en søn ikke handle på sin mors vegne, hvis hun på grund af sygdom m.m. ikke længere kan handle selv.

Der kan ske det, hvis man ikke opretter en fuldmagt og man bliver ude af stand til at handle fornuftsmæssigt, at det kan blive nødvendigt, at myndighederne udpeger en værge for én således, at man kommer under værgemål.

Dette indebærer dermed, at ens formue skal administreres efter de strenge regler om anbringelse og bestyrelse af midler tilhørende personer under værgemål. 

Ens likvide midler og værdipapirer skal dermed bestyres i en godkendt forvaltningsafdeling og ens værge skal på den baggrund have Statsforvaltningens samtykke til en række dispositioner.

Det er således meget fornuftigt at oprette fuldmagter, som der p.t. er megen fokus på i medierne.

(Foredrag ved advokat Bjørn Høgh, Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni, Viby Ringvej 2 B, 4. sal, 8260 Viby J.)

Det er gratis og uden tilmelding, bare mød op i biblioteket

Arrangementet var ca. 1,5 time alt efter antal spørgsmål.