Litteratur på nettet

Brug af digitale tjenester Biblioteket stiller en række tjenester til rådighed som du kan streame eller hente ned på din pc og have til rådighed i en periode.

 

Indenfor kategorien Litteratur på nettet kan du bla. høre lydbøger, læse e-bøger, eller benytte et elektronisk forfatterleksion 

Hvorfor er der begrænsninger for hvor meget du kan låne?
Biblioteket betaler et beløb til eReolen, Filmstriben og Netlydbog pr. downlån/streaming. For at sikre at vores budget kan overholdes bliver vi derfor nødt til at have en fast grænse for, hvor mange penge der må bruges pr. måned på dem.

Derudover synes vi det er mest rimeligt at så mange af vores brugere som muligt, kan få glæde af tilbuddet. Derfor er der også en grænse for hvor mange downlån hver enkelt bruger kan have pr. måned.