Det Kgl. Bibliotek får nyt bibliotekssystem

Det er p.t. ikke muligt at bestille bøger eller artikler fra Det Kgl. Bibliotek.

Det betyder at der i perioden fra 14. november til primo februar, er lukket for bestillinger fra Det Kongelige Bibliotek i København og Århus, Roskilde Universitetsbibliotek, Aalborg Universitetsbibliotek samt Danmarks Pædagogiske Bibliotek.

Det vil i perioden heller ikke være muligt at bestille artikler via "Digital Artikelservice" eller benytte servicen: "Videnskabelige artikler".

Bibliotek.dk kan benyttes som vanligt, men bestillinger til det Kgl. Bibliotek vil først blive gennemført når der er åbnet for adgang.