Det kan du på biblioteket

Du kan møde op personligt på bibliotekerne i Ry, Galten, Hørning og Skanderborg og få løst en række borgerserviceopgaver i bibliotekernes betjente åbningstid

Opgaver i Borgerservice på Bibliotekerne

Vær opmærksom på, at der ikke ydes sagsbehandling eller træffes afgørelser på bibliotekerne.

- Pas (kun fornyelse og førstegangserhvervelse)

- Duplikatkørekort (mistet eller knækket kort), fornyelse pga. alder eller sygdom samt fornyelse af erhvervskørekort.

- Udlevering af batterier til høreapparater

- Modtagelse af post og regninger til Kommunen

- Hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger

- Henvisning til andre afdelinger i Kommunen

Husk at hvis henvendelsen drejer sig om pas eller kørekort skal du medbringe et nyt foto, som lever op til reglerne for pasfoto. 
Se kravene på Politiets hjemmeside