Selvbetjening

Som låner har du en række muligheder for selvbetjening

Som låner på Skanderborg Kommunes Biblioteker har du en række muligheder for at betjene dig selv hjemme fra din computer.

  • Du kan bestille bøger, se status, eller forlænge dine lån via vores biblioteksbase
  • Få påmindelser på sms/email tre dage før udlånsfristen udløber
  • Sætte dine reserveringer i bero - Ferieservice
  • Betale dine bøder
  • Bestille bøger fra andre kommuners biblioteker via bibliotek.dk
  • Bruge vores digitale tjenester
  • Kontakte os 
  • Skrive til biblioteksvagten