Selvbetjening

Som låner har du en række muligheder for selvbetjening

Som låner på Skanderborg Kommunes Biblioteker har du en række muligheder for at betjene dig selv hjemme fra din computer.

 Selvbetjening
 

  • Du kan bestille bøger, se status, eller forlænge dine lån via vores biblioteksbase
  • Få påmindelser på sms/email tre dage før udlånsfristen udløber
  • Sætte dine reserveringer i bero - Ferieservice
  • Betale dine bøder
  • Bestille bøger fra andre kommuners biblioteker via bibliotek.dk
  • Bruge vores digitale tjenester
  • Kontakte os 
  • Skrive til biblioteksvagten