Om Børnebiblioteket

Skanderborg Kommunes Biblioteker har fire børnebibliotekarer med hver sin tilknytning til de fire lokalbiblioteker i hhv. Galten, Ry, Hørning og Skanderborg.

I dette samarbejde ønsker vi at være et aktiv i børn og unges liv og fremme dannelse, livsduelighed og læring.

Vores strategiske arbejde med børn og unge som målgruppe spænder derfor over følgende fire fokuspunkter:  

  • Materialer: Attraktive bogsamlinger og tilgængelige materialer, skal fordrer læselyst blandt børn og unge. Vi prioriterer derfor en bred og opdateret bogsamling højt.
  • Aktiviteter: Et bredt udvalg af materialer skal være afsæt for målrettede kulturelle aktiviteter, som udvikles og afvikles i samarbejde med relevante parter.
  • Biblioteksrummet: Vi har fokus på at gøre biblioteksrummet inspirerende og veludstyret og derved medvirke til at åbne litteraturen og fortællingens univers op for brugerne.
  • Formidling: Hvad enten der er tale om skriftlig, mundtlig eller personlig formidling, arbejder vi målrettet med til enhver tid at tilbyde en høj faglighed, som både inspirerer vores brugere og giver plads til samskabelse og samproduktion.