Borgerservice

Du kan møde op personligt på bibliotekerne i Ry, Galten, Hørning og Skanderborg og få løst en række borgerserviceopgaver i bibliotekernes betjente åbningstid

Opgaver i Borgerservice på Bibliotekerne

  • Pas - oprettelse, forlængelse, nødpas/midlertidigt pas.
  • Duplikatkørekort (mistet eller knækket kort), fornyelse pga. alder eller sygdom samt fornyelse af erhvervskørekort.
  • Du kan få taget et foto i forbindelse med bestilling af pas, duplikatkørekort eller fornyelse af kørekort på bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry. Det koster 135 kr.
  • Hjælp til at finde digitale selvbetjeningsløsninger - bemærk at vi ikke kan hjælpe med oprettelse af MitID
  • Udlevering af batterier til høreapparater
  • Brevstemme til valg
  • Modtagelse af post og regninger til kommunen
  • Henvisning til andre afdelinger i Kommunen

Vær opmærksom på, at der ikke ydes sagsbehandling eller træffes afgørelser på bibliotekerne.

Husk at der er nogle formalia som skal overholdes ved bestilling af pas
Se kravene på Skanderborg Kommunes hjemmeside