Sæt dine Reserveringer på pause

Behold din plads i reserveringskøen mens du er på ferie.

Af Steffen G.

Tags

Aktuelt Børn Voksne

Hvis du ikke har mulighed for at komme og hente dine reserveringer i en periode, kan du angive en pauseperiode. Det betyder, at dine reserveringer bliver sat på pause.

Fordelen for dig er, at du undgår at komme bag i køen, hvis du ikke kan nå at hente dine reserveringer. I stedet bliver du sprunget over i køen, indtil din pauseperiode udløber.

Reserveringspausen gælder kun de reserveringer, vi ikke allerede har gjort klar til dig, og kun fysiske materialer.

OBS: Denne service gælder for alle reserveringer på bibliotekets egne materialer, men ikke for de materialer, der skaffes hjem fra andre biblioteker.

Sådan sætter du dine reserveringer på pause:

  1. Log ind på hjemmesiden
  2. Tryk på brugerikonet så brugermenuen åbner
  3. Tryk på Alle Reserveringer
  4. Under Sæt dine reserveringer på pause kan du vælge en fraværsperiode. Vær opmærksom på at begge dage er omfanget af perioden
  5. Tryk Gem for at gemme dine valg.

Bemærk at det ikke er muligt at tilføje en fraværsperiode i vores app.

Har du problemer er du velkommen til at kontakte os, så gør vi det for dig