Reglement

Reglementet er vedtaget af Skanderborg Kommune og gældende fra 1/1 2024

Biblioteket kan benyttes af alle og det er gratis at benytte biblioteket, hvis du overholder lånetiden. Hvis du ikke har fast bopæl i Danmark, kan biblioteket opkræve depositum ved udlån. 
 

Lånerkort

Er du over 18 år fungerer sundhedskortet som adgang til at låne på biblioteket. Før du kan anvende sundhedskortet, skal du oprettes som bruger af biblioteket. Dette gør du via MitID på bibliotekets hjemmeside, eller ved at du personligt henvender dig på biblioteket. Når du skal oprettes som bruger, skal du medbringe dit sundhedskort.

Hvis du er under 18 år, kan dine forældre oprette dig online her

Er du under 18 år kan du få dit eget lånerkort, men du kan også vælge at bruge dit sundhedskort som lånerkort.

Det er kun dig selv, der må benytte dit sundhedskort eller dit lånerkort til biblioteket, ligesom du selv er ansvarlig for de materialer, der bliver lånt på dit sundhedskort eller lånerkort.

Bliver dit sundhedskort eller lånerkort væk, skal du straks melde det til biblioteket, som spærrer dit lånerkort eller brugen af dit sundhedskort.
 

Hvis du har glemt din pinkode

Har du glemt pinkoden til selvbetjening, kan du oprette en ny ved at logge ind på hjemmesiden med MitID og ændre koden under din lånerprofil eller ved, at du personligt henvender dig på et bibliotek. Ved personlig henvendelse skal du medbringe legitimation som sundhedskort, pas eller kørekort.
 

Servicemeddelelser via sms og e-mail

Når du bliver oprettet som bruger af biblioteket og oplyser e-mail adresse, accepterer du at modtage servicemeddelelser om lån, bestillinger, reserveringer og om din egen brug af bibliotekernes forskellige tjenester. Læs mere om hvordan biblioteket bruger dine data.
 

Opdatering af dine oplysninger

Det er dit ansvar at opdatere oplysninger som fx e-mail adresse, som du har oplyst biblioteket, så disse altid er korrekte. Du kan opdatere dine kontaktoplysninger under din profil på hjemmesiden eller ved henvendelse på biblioteket.
 

Ansvar

Biblioteket påtager sig intet ansvar, hvis lånte materialer beskadiger din pc, programmer eller afspilningsudstyr. Du er selv ansvarlig for at se materialet igennem for fejl og mangler inden du låner og afleverer materialet.
 

Lånetid og aflevering

Lånetiden er normalt 28 dage, men der kan være særligt efterspurgte materialer med kortere lånetid. Du kan se din afleveringsfrist under dine lån på hjemmesiden, i app’en Biblioteket eller på din udlånskvittering.

Normalt kan du forlænge lånetiden, hvis materialet ikke er bestilt af andre. Fornyelse af materialer kan først ske 7 dage før afleveringsfristen. Der er fastsat et maksimalt antal gange lånetiden kan forlænges.

Du kan udskrive afleveringskvitteringer på bon eller få den tilsendt pr. mail. Afleveringskvitteringen er din dokumentation for, at du har afleveret de lånte materialer. Kontrollér ved afleveringen, at de materialer, du afleverer, svarer til de materialer, der nævnes på afleveringskvitteringen.

Du er selv ansvarlig for løbende at kontrollere, om du har registrerede lån af materialer under menupunktet Lån når du er logget ind på hjemmesiden. Du kan også kontrollere din lånerstatus på selvbetjeningsautomaterne på biblioteket.

 

Aflevering af materialer lånt på biblioteker udenfor Skanderborg Kommune

Du kan aflevere materialer lånt på andre folkebiblioteker på folkebibliotekerne i Skanderborg Kommune. Det fremgår af Kulturstyrelsens udtalelse herom, at "Det skal understreges, at denne eventuelle aflevering sker på borgerens eget ansvar, hvilket indebærer, at låneren har ansvaret for materialet ind til det er modtaget hos det långivende bibliotek."
 

Overskridelse af lånetiden

Overskrider du lånetiden, skal du betale gebyr efter gældende takst

 

Gebyrer for overskridelse af lånetiden:

 Voksne (15-)Børn (0-14 år)
1-7 dage20 kr.10 kr.
8-30 dage 100 kr.50 kr.
31+ dage (regning)200 kr. 120 kr.

Du skal betale gebyr for overskridelse af lånetiden, også selv om der ikke er sendt en påmindelse via e-mail eller push-besked via app -  det kan for eksempel ske, hvis din mailudbyder eller biblioteket har tekniske problemer. Påmindelser sendes tre dage før udløb af lånetiden og hjemkaldelser sendes 14 dage efter udløb af udlånstiden. 

Du har selv ansvar for at sikre at du afleverer til tiden.
 

Erstatning

Hvis du ikke har afleveret et materiale 5 uger efter lånetidens udløb, betragter biblioteket det som bortkommet. Bortkommet eller beskadiget biblioteksmateriale skal du erstatte med en erstatningspris. Læs mere om erstatninger her.
 

Blokering og bortvisning af brugere

Skylder du biblioteket 200 kr. eller derover i gebyrer og/eller erstatninger, bliver du blokeret for at låne, indtil gælden er betalt.

Har du i gentagne tilfælde ikke afleveret lånte materialer eller afleverer lånte materialer i beskadiget stand, kan du udelukkes fra at låne på Skanderborg Kommunes Biblioteker.

Udelukkelse af dig som bruger skal ske med syv dages skriftligt varsel. I særlige tilfælde har biblioteket dog hjemmel til at foretage udelukkelse uden varsel.

Brugere, der ikke respekterer god ro og orden eller ikke følger personalets anvisninger, kan bortvises fra biblioteket.
 

Åbne Biblioteker

 • Ophold på biblioteket i den selvbetjente åbningstid, sker på eget ansvar.
 • Børns ophold på biblioteket i den selvbetjente åbningstid, er forældrenes ansvar.
 • Som låner, er det dit ansvar kun at lukke børn og voksne ind på biblioteket, som du kender.
 • Døre og vinduer må ikke åbnes.

Overvågning

Biblioteket er videoovervåget af hensyn til din tryghed for at undgå tyveri og hærværk. Videooptagelserne behandles efter gældende lov.

 

Benyttelse af computer

Du kan benytte bibliotekernes computere med adgang til internet og tekstbehandling.

Computerne må ikke bruges til at søge efter pornografi, vold eller andet, som strider mod almindelig orden. Computerens opsætning må ikke ændres. 

Trådløst internet / WiFi
På bibliotekerne i Galten, Hørning, Ry og Skanderborg kan du få adgang til trådløst internet fra din egen bærbare computer, tablet eller smartphone. Du får adgang via det trådløse netværk der hedder "SKB pub" herefter logger du ind med en sms kode.

Åbner loginbilledet ikke automatisk, så benyt denne adresse: http://wireless.skanderborg.dk

 

Dokumenter og sikkerhed

 • Ved genstart af pc'erne vil dokumenter blive slettet fra standardmapperne. Det er dog dit ansvar selv at sikre dig, at alle private data bliver fjernet
 • Bibliotekernes pc'er er beskyttet mod virus. Der kan alligevel være risiko for, at virus slipper ind
 • Skanderborg Kommunes Biblioteker fralægger sig ethvert ansvar for skader på private filer som følge af virus eller andre fejl
 • Det er dit eget ansvar at logge ud af private konti, så de ikke kan tilgås af andre

 

Ansvar og lovgivning

 • Det er brugernes ansvar at overholde ophavsretsbestemmelserne og dansk lovgivning i øvrigt
 • Biblioteket fralægger sig ansvaret for oplysninger, materialer eller tjenester, brugeren henter eller benytter på internettet.

   

Køb af arrangementsbilletter

Der er et gebyr ved billetkøb, som tilgår administrationen af billetsystemet. Der er ikke gebyr på gratis billetter.

Det er ikke muligt at få refunderet billetter. Billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning af arrangementet. 

Det er ikke muligt at skrive sig på venteliste til arrangementer. Derfor kan man risikere at blive afvist i døren, hvis man møder op til et udsolgt arrangement. Hvis der bliver frigivet ekstra billetter, henviser vi til at holde øje på hjemmesiden. 

Ved ikke-udsolgte arrangementer er det muligt at købe en billet i døren. 
 

Persondataforordningen

Hos Skanderborg Kommunes Bibliotekerne tager vi din sikkerhed seriøs og overholder persondataforordning
 
Klik her for at læse mere