Filmvurdering

Forfatter: Ulrich Breuning

Kort om filmen

Sjælden og stilsikker arthouse-film om patienter uden håb og i særdeleshed deres determinerede, empatiske og gådefulde sygeplejerske. For alle cineaster, der vil værdsætte fortællestrukturen og det kunstneriske blik på et på mange måder tabuiseret emne

Beskrivelse

David Wilson er hjemmesygeplejerske. En stille mand der har valgt at pleje og passe døende patienter. De pårørende er glade for at slippe for arbejdet i det menneskelige forfalds allersidste periode, men også undrende over Davids kærlige omsorg. Det fører i et tilfælde til afskedigelse, men David fortsætter ufortrødent med at opsøge mennesker uden fremtid. Hans mission synes klar. Men hvad er hans bevæggrunde? Den mexicanske instruktør Michel Franco har også skrevet filmens manuskript, der modtog førsteprisen på Cannes-filmfestivalen i 2015. Han er også producer og står i den funktion bag Sidste nat i Caracas, der ligeledes skildrer en særegen mand

Vurdering

Meget stærk film, der sætter sig fast og i øvrigt har den mest overrumplende slutning, som det i den grad er forbudt at røbe. Patienternes afmagt uden kontrol over kropsfunktioner er nøgternt skildret i lange indstillinger, og lige så nøgternt registrerende følges den sammensatte hovedkarakter. Han spilles fremragende af Tim Roth

Andre film om samme emne

Patienter og pleje er også ingredienser i tre mesterlige film: Magnolia, Tal til hende og Amour