Lektørudtalelse

Forfatter: Jørgen Bartholdy

Kort om bogen

Ved Tysklands invasion af Sovjetunionen i 1941 fik tyskerne tilladelse til at hverve danskere til et særligt SS korps, Frikorps Danmark, som skulle indsættes i kampen mod kommunismen. Korpsets første chef, og en af de meget få danske officerer der meldte sig til det, var C.P. Kryssing. Uomgængelig læsning for alle med interesse for besættelses- og 2. verdenskrigshistorie

Beskrivelse

Oberstløjtnant Christian Peter Kryssing, var nationalkonservativ af holdning og stivnakket af sind, men agtet for sin retlinethed. Som mange af sine kolleger følte han at tyskernes ubesværede besættelse af Danmark var en ydmygelse i almindelighed og af ham selv i særdeleshed. I 1941 stillede han sig til rådighed for besættelsesmagten som chef for det nyoprettede Frikorps Danmark, og dermed begyndte den menneskelige og sociale deroute, som på kort tid kostede ham alt. Denne 3. udgave af bogen er udvidet primært med stof om Kryssings hustru og hendes kamp for at opnå beskæftigelse i tysk Røde Kors

Vurdering

Harder er en grundig og velformuleret biograf, som fanger den ærekære og naive Kryssing som en skæbne, hvis tab, man kan føle med, men hvis naivitet og livsvalg virker skræmmende

Andre bøger om samme emne

Sammen med Schalburg og K.B. Martinsen har vi nu biografier om samtlige tre danske chefer for frikorpset

Materialevurdering oprindeligt udarbejdet til udgave fra 2018