Det kan du på biblioteket

Du kan møde op personligt på bibliotekerne i Ry, Galten, Hørning og Skanderborg og få løst en række borgerserviceopgaver i bibliotekernes betjente åbningstid

Opgaver i Borgerservice på Bibliotekerne

Vær opmærksom på, at der ikke ydes sagsbehandling eller træffes afgørelser på bibliotekerne.

  • Pas - oprettelse, forlængelse, nødpas/midlertidigt pas.
  • Duplikatkørekort (mistet eller knækket kort), fornyelse pga. alder eller sygdom samt fornyelse af erhvervskørekort.
  • For 135 kr. kan du få taget et digitalt foto til pas på bibliotekerne i Galten, Hørning og Ry. Bemærk at der IKKE tages foto til kørekort - her skal du selv medbringe et nyt foto, som lever op til reglerne for pasfotos.
  • Hjælp til at finde digitale selvbetjeningsløsninger - bemærk at vi ikke kan hjælpe med oprettelse af MitID eller NemID
  • Udlevering af batterier til høreapparater
  • Brevstemme til valg
  • Modtagelse af post og regninger til Kommunen
  • Henvisning til andre afdelinger i Kommunen

Husk at der er nogle formalia som skal overholdes ved bestilling af pas
Se kravene på Skanderborg Kommunes hjemmeside