Sløngeldage - for 3. klassetrin

Børnelitteraturfestival med fokus på børnelitteratur og det frie, fantasirige og skabende børneliv.

Sløngeldage er en børnelitteraturfestival, der afholdes hvert år i maj. Festivalen har til formål at sætte fokus på børnelit­teratur og det frie, fantasirige og skabende børneliv.
Dagene består bl.a. af en række skoletilbud målrettet folke­skolens 3. klasser. Hvert år inviteres til en dag med forskel­lige forfatteroplæg og musikalske oplevelser. Derudover tilbydes forskellige kreative forløb, som typisk afvikles på skolerne.
Sløngeldage arrangeres af Di Heslige Slønglers Klup i samar­bejde med Skanderborg Kommunes Biblioteker og Skander­borg Kommune.

Faglig kobling:
Sløngeldage afholdes med afsæt i Ole Lund Kirkegaards for­fatterskab og værdigrundlag og tapper derfor naturligt ind i danskfaget. Både med hensyn til Ole Lund Kirkegaards vær­ker, men i høj grad også børnelitteratur generelt. Derudover udbydes hvert år en variation af aktiviteter, som appellerer til elevernes kreativitet og fantasi.

Praktiske oplysninger:
Der udsendes invitation til skolerne, som derefter aktivt skal tilmelde sig, både til dagen med forfatteroplæg og senere på året til de forskellige kreative forløb.

Booking:
Der bookes via tilsendt materiale til lærere på 3. årg.

Yderligere oplysninger:

Skanderborg Bibliotek:
Nanna Haubjerg, Børneformidler
Nanna.Haubjerg@skanderborg.dk – Tlf 87 94 29 63

Fælleden:
Katja Pace, Kulturkonsulent
Katja.Pace@skanderborg.dk – Tlf 87 94 78 22